Gewassen

Vanaf 2016 zaaien we tagetes (in de volksmond afrikaantjes), dit zorgt voor een biologische grondontsmetting.

Mans Weert BV

Het grootste gewas op ons bedrijf zijn de lelies Deze telen wij voor Boltha op contract. We ontzorgen onze opdrachtgever in de ruimste zin, zij leveren het plantgoed en krijgen aan het eind van de teelt de bollen gewassen en voorgesorteerd terug. Alle tussenliggende handelingen (planten, selecteren, koppen gewasbescherming, beregenen, rooien en spoelen) verrichten wij in eigen beheer. We telen orientals, la`s, aziaten, tango`s, potlelies, 2 jarige teelt en schubschaaltjes.

Voor Scana Noliko telen wij schorseneren, wortelen (vroege hybride , waspeen, dikke wortelen).

Zomergerst en snijmais worden geteeld als vruchtwisselingsgewas, waarna we weer een groenbemester telen om op natuurlijke wijze de balans in de bodem te behouden. Deze gewassen worden lokaal afgezet als veevoer.

 Waterschade 2016

In juni 2016  is het bedrijf getroffen door hevige regenval, waardoor diverse gewassen waterschade hebben gekregen.

Bij Mans Weert B.V. heeft een inventarisatie van de schade aan de gewassen plaatsgevonden met de Staatssecretaris van Dam, L.L.T.B., Waterschap  en collega’s uit de diverse agrarische ondernemingen.sam_1592-002

 

 


Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO: de maatschappij kijkt steeds kritischer naar de producenten van voedsel, en de gebruikers van het buitengebied), worden alle gewassen op ons bedrijf gecertificeerd geteeld, nl.:

  • Lelies: MPS (Milieu Project Sierteelt)
  • Schorseneren, wortelen, bonen, gerst, mais: Voedsel en Voederveiligheid Akkerbouw
  • Asperge: Global gap

We zijn al vanaf 1997 deelnemer aan het project: Beregenen op maat.

Daarnaast zijn we lid van de LLTB en de KAVB omdat je samen sterker staat.